Veel platforms en blogs werken met uitgebreide redactiestatuten. Daarin wordt vervolgens uitgelegd wat er wel en niet mag. Hier heeft dat niet zoveel zin, maar op een aantal zaken mag je ons afrekenen. Daarom is er nu de Code of the.edge. Zodat je ‘waar krijgt voor je geld’.

 • De inhoud van the.edge is authentiek
  De onderwerpen, invalshoeken en vervolgens de artikelen, blogs, series en meer, komen vanuit een authentieke hoek, dat betekent zelf onderzocht, ontwikkeld en verspreid. Als er gebruik wordt gemaakt van bronnen, dan worden deze vermeld. Als een bron anoniem wenst te blijven, is de naam tenminste bij de redactie bekend.
 • Het beeldmateriaal dat the.edge online biedt is zelf ontwikkeld óf rechtenvrij óf geplaatst met toestemming van de bron
  Alle foto’s en video’s van the.edge online zijn ofwel zelf ontwikkeld ofwel rechtenvrij. Als het om rechtenvrij materiaal gaat, maak ik gebruik van Pexels.com en PxHere.com. Deze sites voorzien in gratis en rechtenvrij beeldmateriaal. Sinds enkele maanden worden rechtenvrije afbeeldingen gebruikt in eigen gemaakte visuele producties, zodat het auteursrecht daartoe volledig bij the.edge online ligt. In een enkel geval is betreffend beeldmateriaal in overleg of met toestemming geplaatst. the.edge online plaatst nooit beeldmateriaal met rechten van een ander zonder toestemming. Bij twijfel over een audiovisuele uiting wordt er niet tot plaatsing overgegaan. 
 • Op alle content berust auteursrecht
  Alle content op the.edge online is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht ligt bij de redactie. Gastbijdragen blijven eigendom van de inzender, tenzij anders is overeengekomen.
 • the.edge online voldoet aan haar missie: voor iedereen met een brede interesse inspiratie brengen voor elk moment
  the.edge online wil op een constructieve manier een bijdrage leveren voor iedereen met een brede interesse the.edge online denkt niet in hokjes, maar kijkt er juist overheen. Het platform zoekt naar andere wegen als de geijkte weg die naar Rome leidt. 
 • the.edge online is onafhankelijk van wie dan ook
  Dit platform is inhoudelijk, creatief en geestelijk onafhankelijk van wie dan ook. Wel kan er soms content ‘in samenwerking met partners’ online verschijnen, maar deze is alsnog op een onafhankelijke manier tot stand gekomen: onafhankelijk beslaat niet alleen het ontwikkelproces, maar ook de keuzes die je vooraf maakt.
 • Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens
  De ‘fanbase’ van the.edge online is waarvoor dit medium gemaakt wordt. Daarom is the.edge online uiteraard zuinig op je gegevens. the.edge online deelt nooit zomaar zonder toestemming gegevens met derden voor welk doeleind dan ook. Voorts voldoet the.edge aan alle eisen die de AVG stelt. Zie voor meer hierover op de Privacy pagina.
 • the.edge online is discreet (als het nodig is)
  Er zijn weleens momenten dat je een tip of suggestie hebt, maar deze graag anoniem wil doorgeven. the.edge doet aan bronbescherming en gaat indien noodzakelijk dus discreet met jou, je gegevens en informatie om. Hiertoe zijn voorbereidingen getroffen, waaronder encrypted communiceren.
 • the.edge online ziet zichzelf als een vitaal medium gemaakt door een vitale beroepsgroep
  Wie voor een platform schrijft, houdt zich bezig met media en communicatie. Als journalist, redacteur, filmmaker of schrijver. Wij vatten het samen in de termen ‘journalist’ en ‘content creator’: een vitaal beroep. Onze missie zegt ons dat we een vitale rol vervullen. Ook inspireren behoort daar – ons inziens – bij. Dat we onszelf als ‘vitaal’ zien, dwingt ons tevens om ons werk goed en zorgvuldig te doen. Zodat er geloofwaardige en betrouwbare content online komt.

Heb je een klacht? Samen komen we eruit!
Is er iets rond the.edge online gebeurd, maar ben je het er niet mee eens? Samen komen we eruit! Stuur een e-mail met daarin je klacht en gewenste oplossing. We kijken dan wat voor je kunnen doen.