Op deze pagina vind je de disclaimer van the.edge. In deze disclaimer geeft the.edge aan onder welk voorbehoud de informatie op deze website en bijbehorende kanalen aangeboden wordt.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het platform the-edge, bestaande uit de volgende kanalen:

  • De website, te bereiken op www.the-edge.online
  • De social media, te weten Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Contractpartij

Alle content bereikbaar op eerdergenoemde platformen en via eerdergenoemde domeinnamen vallen onder the.edge, die ook als enige contractpartij optreedt. the.edge streeft er met het oogpunt op privacy- en consumentenwetgeving naar gebruikers van de platformen niet in contact te brengen met derde partijen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze inhoud in de breedste zin van het woord (tekst, foto, video en alle andere uitingen) niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van the.edge is het dus niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij the.edge.

Bijdragen van derden

the.edge kan bijdragen van redacteuren, gastschrijvers, podcasters en videomakers bevatten. Bij inzending ga je er akkoord mee dat jij de auteursrechten behoudt, maar dat the.edge het recht heeft om dit voor onbepaalde tijd op haar platformen te verspreiden.

Geen garantie op juistheid

the.edge streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan the.edge daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

the.edge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar de site via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen

the.edge heeft het recht deze disclaimer, zonder verdere aankondiging vooraf, te wijzigen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van the.edge op deze pagina.